Office Desk

Administratívne služby a účtovníctvo

Poprad, Liptovský Mikuláš, Bratislava
 

o nás

Baví nás vedenie účtovníctva pre živnostníkov a malé spoločnosti. 

Nezáleží na výške obratu, účtujeme si jednotne 0,50 € za položku (doklad) + cenu za spracovanie daňového priznania, výkazov, prehľadov a podobne - teda toho, čo vo finálnej verzii je potrebné odovzdať alebo podať finančnej správe, poisťovni atď.

Venujeme sa tiež činnostiam predchádzajúcim vzniku živnosti alebo spoločnosti a ich zmenám - zmeny obchodných činností, nové živnostenské oprávnenia, doplnenia údajov do živnostenského alebo obchodného registra a ďalšie - všetky úkony výlučne elektronicky, čím šetríme polovicu bežných poplatkov.