Založenie spoločnosti
a účtovníctvo

Poprad, Liptovský Mikuláš, Bratislava

Cenník
zmeny týkajúce sa živnosti
založenie živnosti 15,00 €
pozastavenie živnosti 15,00 €
zrušenie živnosti 15,00 €
zmeny týkajúce sa firmy (s.r.o.)
založenie spoločnosti 85,00 €
zmena bez prevodu obchodného podielu 60,00 €
zmena s prevodom obchodného podielu 135,00 €
vlastní klienti -50% z bežnej ceny
ceny za daňové priznania
daňové priznanie fyzickej osoby typ A 15,00 €
daňové priznanie fyzickej osoby typ B 50,00 €
daňové priznanie právnickej osoby 80,00 €
účtovná závierka právnickej osoby 120,00 €
daňové priznanie k dani z motorových vozidiel - 1MV 15,00 €
podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty 15,00 €
vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty 0,50 € / položka
ceny za vypracovanie miezd (1 pracovník)
vypracovanie miezd - vrátane výkazov a prehľadu 15,00 €
registrácia zamestnávateľa SP, ZP, DÚ 10,00 €
registrácia zamestnanca SP, ZP 10,00 €
zasielanie výkazov do SP, ZP + prehľad na DÚ 5,00 €
ceny za účtovníctvo
cena za položku 0,50 €